An OCaml library for binary decision diagrams (bdd)
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
zapashcanon 9096ae7ec7
fix build, new dune-project
1 jaar geleden
src add tests, fix some algorithms 1 jaar geleden
test add tests, fix some algorithms 1 jaar geleden
.build.yml fix build, new dune-project 1 jaar geleden
.gitignore clean code and repo layout 1 jaar geleden
CHANGELOG.md first commit 1 jaar geleden
LICENSE.md remove a lot of stuff, clean code 1 jaar geleden
README.md remove a lot of stuff, clean code 1 jaar geleden
bdd.opam fix build, new dune-project 1 jaar geleden
dune-project fix build, new dune-project 1 jaar geleden

README.md

bdd

bdd is an OCaml library for Binary Decision Diagram

Change Log

See CHANGELOG.

License

See LICENSE.