An OCaml library for binary decision diagrams (bdd)
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
zapashcanon 9096ae7ec7
fix build, new dune-project
1 rok temu
src add tests, fix some algorithms 1 rok temu
test add tests, fix some algorithms 1 rok temu
.build.yml fix build, new dune-project 1 rok temu
.gitignore clean code and repo layout 1 rok temu
CHANGELOG.md first commit 1 rok temu
LICENSE.md remove a lot of stuff, clean code 1 rok temu
README.md remove a lot of stuff, clean code 1 rok temu
bdd.opam fix build, new dune-project 1 rok temu
dune-project fix build, new dune-project 1 rok temu

README.md

bdd

bdd is an OCaml library for Binary Decision Diagram

Change Log

See CHANGELOG.

License

See LICENSE.