An OCaml library to get exit status as declared in `stdlib.h`
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
zapashcanon 1bf4e641ca
fix changes
1 jaar geleden
examples new build manifest, format 1 jaar geleden
src first release 1 jaar geleden
test new build manifest, format 1 jaar geleden
.build.yml first release 1 jaar geleden
.gitignore first release 1 jaar geleden
CHANGES.md fix changes 1 jaar geleden
LICENSE.md first commit 1 jaar geleden
README.md add build manifest 1 jaar geleden
dune-project first release 1 jaar geleden
exit.opam first release 1 jaar geleden

README.md

Exit builds.sr.ht status

Exit is an OCaml library to get exit status as declared in stdlib.h. It gives access to the values of EXIT_SUCCESS and EXIT_FAILURE macros and provides some functions built around them.

Install

opam install exit

Usage

See examples.

Build

dune build @all

Test

dune runtest

Changes

See CHANGES.

License

See LICENSE.