An OCaml library to get exit status as declared in `stdlib.h`
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
zapashcanon 1bf4e641ca
fix changes
1 rok temu
examples new build manifest, format 1 rok temu
src first release 1 rok temu
test new build manifest, format 1 rok temu
.build.yml first release 1 rok temu
.gitignore first release 1 rok temu
CHANGES.md fix changes 1 rok temu
LICENSE.md first commit 1 rok temu
README.md add build manifest 1 rok temu
dune-project first release 1 rok temu
exit.opam first release 1 rok temu

README.md

Exit builds.sr.ht status

Exit is an OCaml library to get exit status as declared in stdlib.h. It gives access to the values of EXIT_SUCCESS and EXIT_FAILURE macros and provides some functions built around them.

Install

opam install exit

Usage

See examples.

Build

dune build @all

Test

dune runtest

Changes

See CHANGES.

License

See LICENSE.