An OCaml library to get exit status as declared in `stdlib.h`
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
zapashcanon 1bf4e641ca
fix changes
1 år sedan
examples new build manifest, format 1 år sedan
src first release 1 år sedan
test new build manifest, format 1 år sedan
.build.yml first release 1 år sedan
.gitignore first release 1 år sedan
CHANGES.md fix changes 1 år sedan
LICENSE.md first commit 1 år sedan
README.md add build manifest 1 år sedan
dune-project first release 1 år sedan
exit.opam first release 1 år sedan

README.md

Exit builds.sr.ht status

Exit is an OCaml library to get exit status as declared in stdlib.h. It gives access to the values of EXIT_SUCCESS and EXIT_FAILURE macros and provides some functions built around them.

Install

opam install exit

Usage

See examples.

Build

dune build @all

Test

dune runtest

Changes

See CHANGES.

License

See LICENSE.