Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
zapashcanon 12812f02fc
remove .long ext
3 miesięcy temu
scripts fix install scripts 5 miesięcy temu
src remove .long ext 3 miesięcy temu
.build.yml add deploy 4 miesięcy temu
.gitignore first commit 5 miesięcy temu
LICENSE.md first commit 5 miesięcy temu
README.md add build manifest 4 miesięcy temu
www.zapashcanon.fr.conf fix apache conf 5 miesięcy temu

README.md

www.zapashcanon.fr builds.sr.ht status